شعر یک روز که پیغمبر

یک   روز  که   پیغمبــــر  در   گـرمی  تابـستــان

همــراه  علی می رفت  در  سـایــه  نخلستــان

دیدنــد   کـه   زنبـــوری   از   لانه   خود   زد  پـر

آهستــه   فــرود   آمــد   بر   دامن     پیغمبـــــر

بوســــیـد  عبایــــش  را  دور  قـدمــــش  پــر زد

بـر  خاک  کـف  پایـش  صـد  بوسـه  دیگــــر  زد

پیغمبـــــر  از  او   پرسید  آهســــته  بگـو  جانم

طعم  عسلت  از  چیست  هـر  چند که  میدانم

زنبـــور  جوابش  داد  چون  نـام  تـو   می گـویـم

گل می کنـد از  نامت  صـد  غنـچه  به  کنـدویـم

تـا  نـام  تـو  را  هـر شب  چون گل به بـغـل دارم

هـر  صبـح  که  برخیــزم  درسینــه  عسل  دارم

از قنـد و شکـــر بهتــر خوشـتر ز نبـات است این

طعم عسل از من نیست طعم صلوات است این


هادی فردوسی ساکن سروستان فارس


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 12:19 موضوع | لینک ثابت


آف تصويري

_______(¯`:´¯)
_____ (¯ `•✦.•´¯)
_____ (_.•´/|\`•._)
_______ (_.:._)__(¯`:´¯)
__(¯`:´¯)____(¯ `•.✦.•´¯)
(¯ `•✦.•´¯)__(_.•´/|\`•._)
(_.•´/|\`•._)____(_.:._)_
__(_.:._)___________¶¶
_________________¶¶ ¶¶
_______(¯`:´¯)___¶¶¶¶ ¶¶¶¶
______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
_______(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶________¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶(¯`:´¯)_(¯ `•✦.•´¯)¶¶¶
¶¶¶(¯ `.✦.•´¯ )(_.•´/|\`•._)___________________________________
¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶  (_.:._)¶¶
¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
______¶¶¶¶¶(¯ `•.✦.•´¯)¶¶ ¶¶¶
____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)__¶¶¶ ¶¶
___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____
-_____--------_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
-----_____---_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
----____-----_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___|___|___|_____|___|___|___|___
__|___|___|____|___|___|____|__|__
___|___|___|____|___|___|_|__|___|_
__|___|___|____|___|___|___|___|__

 

___$$$$$$$______$$$$$$$
__$$______$$$__$$$_____$$
_$$_________$$_$$________$
_$___________$$$_________$
_$__________$$_$$________$
_$$_________$$$$$_______$$
__$$_________$$$_______$$
____$$________$_______$$
_____$$$_____________$$
_______$$___________$$
___________________$$
_________________$$
________________$$
_______________$$
_______________$$
_______________$$$__$$
________________$$_$$$
________________$$$$$$
_________________$$$$$$
______________$$$$$$$$$$

 

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…**…lovelovelo .*
*..lovelovelovelovelove…*.*…lovelovelo …*
.*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo… *
*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*

…………… …    *

¶¶  ¶¶¶ ..¶¶¶
. . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶..¶¶
. . . . . . .¶¶¶ ¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶ ¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶........¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. ... . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
 ¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
 ¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶
. . . . . . . ¶¶
. . . . . . .¶¶

_________________________$$$$$$$_______________$$
________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$
________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$
________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$
_________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$
__________$$$$$_____$$$$$$$$  $$$$$$____$$$
_________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
_______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$
___$$$$$$___________________$$$$$$$$$$

 

_____________$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,
_____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,
_____________`$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$
______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_______$$$$$$$$`
_______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$`
________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$`
_________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$
____u$$$$$$u______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$`
__$$$$$$$$$$Z$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$
_$$$$$$$$$$$Z$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$`
_$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$`
___`$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$$$$$`
________`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$$$`
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,````,$$$$,_````,$$$$$$$`
___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$`
_____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$`
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$

 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

 

 

_________##________________________7_______________
________####_____________________777______________
______####______________________77777____________
____#####_____________________7777777_____________
___#####______________________777777777___________
__######____________77777777777777777777777777777_
_#######______________7777777777777777777777777___
_#######_________________777777777777777777_______
_####__##_________________77777777777777777_______
_####__########__________777777777_777777777______
_############___________7777777_______7777777_____
__##########___________77777_____________77777____
___####_######________777___________________777___
____#####_______#____________####_________________
______######__#####______######________________
________#####################_________________
_________###############____________________

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

_______________##________##
_______________###*_______*###
___________.*#####_________#####*.
__________*######__________######*
________*#######____________#######*
_______*########.__________.########*
______*#########.__________.#########*
______*######@###*_______*###@######*
_____*#########*###____###*#########*
____*##########*__*####*__*##########*
__*###########_____*_*______###########*
_############_______________############
*##*#########_______________#########*##*
*_____########_______________########
_______#######______________#######
________*######_____________######*
_________*#####*__________*#####*
___________*####*__________####*
_____________*####______####*
_______________*##*____*##*
_________________*##__# #*
__________________*####*
_________________.######.
_______________.#########*
____ _________.###########*
_____________.####*__*######

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

  

 

 

¸¸ . . . ¸,.,¸.
. . . . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.
. . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.-
. .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_
. . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_
. . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨`
. . . . . . . . . \;;;::… . … ,. .........-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸'`````````````

                 `/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨
, . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’
. . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨
. . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´¶.
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
.............´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶

 

 

 

 

. . . . . . . . .$. . . . . . . $$$
. . . . .. . . . . .$$$. . $ . . $$$$$
. . . . . . . . . . .$$ . . $$. . . . .$
. . . . . . . . . . $$$.$. . $. . . . .$
. . . . . . . . . .$$$$. . . .$$ . . . $$$$$$
. . . . . . . . . $$$$$ . . . . . .$$.$. . . . . $$
. . . . . . . . .$$$$$. . . . . $$. . . . . . $.$$
. . . . . . . .$$$$$. . . . . .$. . . . . . $
. . . . . . . .$$$$$$. . . . .$. . . . . $
. . . . . . . .$$$$$$$ . . .$. . . . .$
. . . . . . . . .$$$$$$$$. . . . . $
. . . . . . . . . .$$$$$$$ . $$$

$$$$$$$. . . . . . . . .$$
.$$$$$$$. . . . . . . . $
. $$$$$$. . . . . . . . $$
. .$$$. . $. . . . . . .$$
. . . . . . .$. . . . . $
. . . . .$$$.$. . . .$
. . . $$$$$. .$. .$
. . .$$$$$$. . . $.
. . .$$$$. . . . $
. . .$$. . . . . .$
. . .$. . . . . . $$.$
. . . . . . . . . $$

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^####^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^#^#^#^^^^#^^^^^#^^^^^
^^^^^^^^^^^^^#^#^^#^^#^^^^^#^^#^^^^
^^^^^^^^^^^^^#^#^#^#^#^^^##^^^#^^^^
^^^^^^#^^^^^#^^^#^#^#^####^^^#^^^^^
^^^^^^##^^^^#^^^#^#^^^^#^^^#^#^^^^^
^^^^^^###^^^^#^^^#^#^^^#^^#^^^#^^^^
^^^^^^#####^^^#^^#^^#^^##^^^^^#^^^^
^^^^^^^#####^^^############^^##^^^^
^^^^^^^^^^##^^^^##^^^^######^^^^^^^
^^^^^^^^^^^##^^###^####^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^###^^^^####^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^##^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^##^^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^
^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^

 

 

 

_♥♥_♥♥
_♥♥___♥♥
_♥♥___♥♥_________♥♥♥♥
_♥♥___♥♥_______♥♥___♥♥♥♥
_♥♥__♥♥_______♥___♥♥___♥♥
__♥♥__♥______♥__♥♥__♥♥♥__♥♥
___♥♥__♥____♥__♥♥_____♥♥__♥
____♥♥_♥♥__♥♥_♥♥________♥♥
____♥♥___♥♥__♥♥
___♥___________♥
__♥_____________♥
_♥_____♥___♥____♥
_♥___///___@__\\__♥
_♥___\\\______///__♥
___♥______W____♥
_____♥♥_____♥♥
_______♥♥♥♥♥

  

 


،،،،،،،،،،،¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€¨€،،،،¨€
،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،¨€¨€▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€،،،،¨€
،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€
،،¨€¨€▒▒¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒▒¨€¨€
¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€
¨€▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€
،،¨€¨€▒▒▒▒▒¨€¨€¨€▒¨€¨€▒▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
،،،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،،،،،¨€ ¨€¨€¨€¨€

 

 

 

$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?
...........?
........?
....?
.?


___________________________________$$
_________________________________$$$
_______________________________$$$$
____________________________$$$$$$
__________________________$$$$$$$
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________________$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$
____________$$$$$$$
___________$$$$$$$
__________$$$$$$
__________$$$$$
_________$$$$$
_________$$$$
________$$$$
________$$$$
________$$$
________$$$
_________$$
___$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$
__________$$$__________@@@@@@@@________@@@@@
________@@@________@@_____@@@____@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@_______________________@@
____@@@@@@_______@@@@____________@@
__@@@@@@@_____@@@@@@_____________@@
__@@____________@@@@@@@@@__________@@
__@@________ _______@@ @@@
_@@_____________@@@@@@@@@_____@@@
_@@@____________@@@@@@@__________@@
__@@@@___________@@@@@____________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@______________________@@
________@@________________________@@
________@@@______________________@@@
_________@@@____________________@@@
__________@@@@@__________@@@@@
_____________@@@@@@@@@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@@@@@
______________@@@@___@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@~~~~~~~~~~~..$$**$$
~~~~~~~~~~...$$$**$$
~~~~~~~~~~ $$$~~~'$$
~~~~~~~~~$$$"~~~~$$
~~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$
~~~~~~~.$$$$$$*
~~~~~~$$$$$$$"
~~~~.$$$$$$$....
~~~$$$$$$"`$
~~$$$$$*~~~$$
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$
$$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$
~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$"
~~~~~$$*$$$$$$$$$"
~~~~~~~~~~~~~~$$
~~~~~~~~~~~~~~~'$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$"~~.$$
~~~~~~~"*$$$$$

========================================
=============###======##=======###======
=======#======##======##======###=======
======###=====#############==###========
========##=####===========#####====###==
========###===================######====
==###==##=======================###=====
===####===========================##=##=
====##====================###======###==
====#===================#######=====#===
===##===================########====##==
===#=====####===========#######======#==
===#======###==============##========#==
===##===========================#===##==
===##==========================#====##==
====##=======================##====##===
=====##==####============####=====##====
======##====##############=======##=====
=======###=====================###======
==========###===============###=========
============#################===========
===================###==================
===================###==================
===================###==================


________________________________________________$$$$$$$$$
___________________________________________$$$$$$$$$___$$$
_______________________________________$$$$$$$$_____(&)_$$$$
__________________________________$$$$$$$$$$____________$$$$
_______________________________$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§_____$
____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§_§§§_____$
__________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§_§____$
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___§§§__§_$
________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$______§$
_______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_____________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________________$$$$$$$$_§$$$$$$$$$§$$$$$$$$_$
_________________$$$$$$$_$$§§§$$$§$$§§$$$$§§$_$$$
________________$$$$$$_§§§$$§§$$§§§$$§§$$§§$_$$$
_______________$$$$$_$§§§$$$$§§§$$$§§§§§$$_$$$$$
______________$$$$$_§§§§§§$$§§§$$§§§§§§§_$$$$$$
_____________$$$$_§§0§§§§|§§§§§§§§§|§§§_$$$$$$$
____________$$$_000§§§00§§§§§000§00§_$$$$$$
____________$$_0000§§0000§§§00§0§_$$$$$$
___________$_0000§§00000§0000_$$$$$$$
________§§_00000§000§0000_$$$$$$$$
______§_00000§0000000_$$$$$$$$$$
______000§00000§_§§§§$$$$$$$$$$$$$_______
___0000§00§_§§§§§§$$$$$$$$__$$$$$$$$§§§§§
_000§0_____§§§§§§$$$$$$$_§000_$$$§§§_
00________§§§§§$$$$$$$_§§00000_$§§§_
__________§§§§$$$$$$$_§§§_’’______§§§__
_________§§§$$$$$$$
________§§$$$$$$$$
________$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$
____$$$$$$$$
___$$$$$$$$
__$$$$$$$$


´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨“\\)\\)


 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
_______&&&____&&& _¯_¯ _¯_¯.
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&& _¯_¯_¯_¯.
______________&&&____&&&
&&&&&&&______&&&____&&&
&&&&&&&______&&&____&&& _¯_¯_¯_¯.
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
_______________________________&&&________&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&&
$$$$$$$ ژ


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در سه شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 23:13 موضوع | لینک ثابت


بركه خورشيد

جلوه گر شد بار ديگر طور سينا در غدير

ريخت از خم ولايت، مى‏به مينا در غدير

مى‏تراويد از دل صحراى سوزان بوى عشق

موج مى‏زد عطر انفاس مسيحا در غدير

چتر زرين آفتاب آورد و ماه از آسمان‏

نقره مى‏پاشيد بر دامان صحرا در غدير

رودها با يكدگر پيوست، كم كم سيل شد

"موج مى‏زد سيل مردم مثل دريا در غدير"

هديه جبريل بود "اليوم اكملت لكم"

وحى آمد در مبارك باد مولى در غدير

با وجود فيض "اتممت عليكم نعمتى"

از نزول وحى غوغا بود، غوغا در غدير

بر سر دست نبى هر كس على را ديد گفت:

آفتاب و ماه زيبا بود، زيبا در غدير

آى ابراهيميان! در موسم حج وداع

اين خليل بت شكن، اين مرد تنها در غدير

سرنوشت امت اسلام را ترسيم كرد

غنچه لبهاى پيغمبر كه شد وا در غدير

بر لبش گلواژه "من كنت مولا" تا نشست

گلبن پاك ولايت شد شكوفا در غدير

منزلت بنگر!كه چون هارون امام راستان

لوح ده فرمان گرفت از دست موسى، در غدير

بوى پيراهن شنيد آن روز يعقوب صبور

يوسف گم گشته‏اش را كرد پيدا در غدير

زمزم توحيد جوشيد از دل آن آبگير

نخل ايمان سبز شد از صبح فردا در غدير

"بركه خورشيد" در تاريخ نامى آشناست

شيعه جوشيده‏ست از آن تاريخ، آن جا در غدير

بعد از اين اشراق صبح صادق از اين منظر است

پيش از اين گر شام يلدا بود، يلدا در غدير

فطرت حق جوى ما را ديد و عهدى تازه بست

رشته پيوند عترت با دل ما در غدير

دست در دست دعا دارند گلهاى اميد

تا بگيرد اين نهال آرزو پا در غدير

گرچه در آن لحظه‌ي شيرين كسى باور نداشت

مى‏توان انكار دريا كرد حتى در غدير!

باغبان وحى مى‏دانست از روز نخست

عمر كوتاهى‏ست در لبخند گلها در غدير

ديده‏ها در حسرت يك قطره از آن چشمه ماند

اين زلال معرفت خشكيد آيا در غدير؟

از على مظلومتر تاريخ آزادى نديد

چون شكست آيينه "من كنت مولا" در غدير

دل درون سينه‏ها در تاب و تب بود، اى دريغ!

كس نمى‏داند چه حالى داشت زهرا در غدير!

شد امير سالها، سال اميرالمؤمنين

سرنوشتى نو رقم خورده ست گويا در غدير

در جوار روشن و پاك "رضا" دارم اميد

بشكفد همچون "شفق" گلخنده ما در غدير


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 11:50 موضوع | لینک ثابت


نوحه های کریمی

فرمت تمام فایلها mp3

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

۱- سری به نیزه بلند است در برابر زینب.

حجم فایل:۲٫۴۳ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲-توضریح نگاه آبی تو امیر فرات عشقی

حجم فایل:۳٫۴۳ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۳-همچو تو ای برادر

حجم فایل:۲٫۴۱ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۴- آرزو دارم گردم فدایت حسین

حجم فایل:۲٫۳۴ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۵- این جوان کیست که در قبضه ی او طوفان است

حجم فایل:۱٫۷۹ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۶- تا سرت از تن جدا بود وای

حجم فایل:۲٫۴۵ مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۷- شب تاره بی قراره

حجم فایل:۳٫۵  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۸- با هر نفس پر میزنم دور سر ابوالفضل

حجم فایل:۲٫۲  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۹- مانده ام تنها سالار مضطر من

حجم فایل:۲٫۲۸  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۰- بعضی روزها فکر میکنم بار گناهم کاری کرده با من

حجم فایل:۳٫۴۳  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۱-علی نور بصرم علی خورشید حرمـــــــ

حجم فایل:۱٫۶۳  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۲- بر سر تو نعش تو بابای تو بیچاره ی توست

حجم فایل:۱٫۸۸  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۳- ای برادر خواهرت زینب رسیده

حجم فایل:۲٫۰۱  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۴- دست منو بستند نبودی ببینی  یــــا حسیــــــن

حجم فایل:۲٫۵  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۵- شبها رقیه تا صبح بیداره

حجم فایل:۲٫۱۷  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۶-کی میبرم ز خاطر حسین عزیز زهرا

حجم فایل:۲٫۰۴  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۷- کیه که دست منو گرفته

حجم فایل:۲٫۳۳  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۸- ای همای عشق زهرا

حجم فایل:۱٫۰۱  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۱۹- خسته خسته تنهای تنها رسیده  از راه

حجم فایل:۲٫۳۶  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۰- به عرصه کربلا کفر چو  طغیان گرفت

حجم فایل:۲٫۶۵  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۱- میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق

حجم فایل:۲٫۲۲  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۲- آبرو بخر پیش خواهرت

حجم فایل:۱٫۸۴  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۳-یک سال ونیم بعد تو سالار تشنه ام زینب…

حجم فایل:۲٫۷۶  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۴- بادها نوحه خوان بیدها سینه زن

حجم فایل:۱٫۸۷  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۵- واسم نگاهت نفسه نفس بدون تو بسه

حجم فایل:۲٫۱۳  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۶- از خشکی لبهای تو شرمنده هستم

حجم فایل:۲٫۰۵  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۷-تشنه کا از حرم میر سد عبدالله

حجم فایل:۲٫۴  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۸- روی تو را به چشم دل از دار دیده ام

حجم فایل:۱  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۲۹- بیا توی آغوشم داداش پریشونم

حجم فایل:۱٫۱۶  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

۳۰- موذن حرمــ الله اکبر

حجم فایل:۱٫۳۶  مگابایت

جهت دانلود با لینک مستقیم  اینجا کلیک کنید.

*

برای دیدن همه ی نوحه ها به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ ساعت 22:58 موضوع | لینک ثابت


آخرین گفتارداریوش کبیر

اینک من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است. و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد وایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند . و مردم کشور ها در ایران نیز دارای احترام هستند. جانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشور ها بکوشد . وراه نگهداری این کشور ها آن است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب وشعائر آنان را محترم بشمارد. اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور در یک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو میباشد . زیرا قدرات پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی . من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند ، اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان . مادرت آتوسا برمن حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن . ده سال است که من مشغول ساختن انبار های غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبار ها را که از سنگ ساخته می شود وبه شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبار ها چند سال می ماند بدون اینکه فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبار های غله ادامه بدهی تا اینکه همواره آذوقه دو و یا سه سال کشور در آن انبار ها موجود باشد . و هر ساله بعد از اینکه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبار ها برای تامین کسری خواروبار از آن استفاده کن و غله جدید را بعد از اینکه بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود . هرگز دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است . چون اگر دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی . کانالی که من میخواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آنقدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند . اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند ، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی . با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند . توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هردوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ گو را از خود دور نما . هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن ، و برای اینکه عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون مالیات وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت . افسران وسربازان ارتش را راضی نگه دار و با آنها بدرفتاری نکن . اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند . اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند . امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده وبگذار اتباع تو بتوانند بخوانند وبنویسند تا اینکه فهم وعقل آنها بیشتر شود وهر چه فهم وعقل آنها بیشتر شود ، تو با اطمینان بیشتری میتوانی سلطنت کنی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش . اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هرکس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید . بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم . بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کرده ام بر من به پیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار . اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزمانی که میتوانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، که من پدر تو پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست وپنج کشور سلطنت میکردم ،مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد . زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست وپنج کشور باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در ان جهان باقی نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی ، غرور وخود خواهی برتو غلبه خواهد کرد ، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند . زنهار زنهار ، هرگز هم مدعی وهم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد . و رای صادر نماید . زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد . هرگز از آباد کردن دست برندار . زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود . در آباد کردن ، حفر قنات و احداث جاده وشهر سازی را در درجه اول قرار بده . عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولی عفو باید فقط موقعی بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای . بیش از این چیزی نمیگویم این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستند ، کردم . تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میکنم مرگم نزدیک شده است
 

نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ ساعت 15:14 موضوع | لینک ثابت


بازهم خواب ریاضی دیده ام

باز هم خواب ریاضی دیده ام        خواب خطهای وازی دیده ام

خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند     خنجر دیفرانسیل هم گشته کند

از سر هر جای گشتی میپرم                دامن هر اتحادی می درم

دست و پای بازه ها را بسته ام              از کمند منحنی ها رسته ام

شیب هر خط را به تندی می دوم            گوش هر ایگرگ و شئ را می جوم

گاه در زندان قدر مطلقم                         گاه اسیر زلف حد و مشتقم

گاه خط ها را موازی می کنم                 با توانها نقطه ها بازی می کنم

لشگری تمرین دارم بی شمار                 تیمی از فرمول دارم در کنار

ناگهان دیدم توابع مرده اند                       پاره خط نقطه ها پژمرده اند

کاروان جذر ها کوچیده است                  استخان کسرها پوسیده است

از لگ و بسط و نپر آثار نیست                ردپایی از خط و بردار نیست

هیچکس را زین مصیبت غم نبود            صفر صفرم هم دگر مبهم نبود

آری آری خواب افسون می کند            عقده را از سینه بیرون می کند

مردم از این ایکس و ایگرگ داد داد       روز های بی ریاضی یاد باد

                                                           


تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 23:15 موضوع | لینک ثابت


داستان عید غدیر به شعر

داستان عید غدیر به شعر

پیمبر   کز  خلایق    برترین  بود                   بدانستی   که  حج  آخرین  بود

چو   در  خاک  غدیر  خم رسیدند                   بکردند  صبر  تا مردم  رسیدند  

تمام   حاجیان  را   جمع    کردند                  سخن های فصیحش سمع کردند

سپس  دست  علی  بالای سر کرد                  وصیت  کرد و  گفتارش اثر کرد

که هر کس را که  من مولای اویم                 ز  بعد  خود  علی مولاش گویم  

که هرکس دست من بالای اوهست                 ز بعد  من  علی مولای اوهست

وصی   باشد   برایم   هم    برادر                  ولی   بهر   شما   مولا و رهبر

ز   گفتار   نبی    طاعت    نمودند                 تمام   حاضران   بیعت   نمـودند 

چو  پیغمبر  برفت   از   دار   دنیا                  دل   مولا   شکست  از کار دنیا

ولی   انداخت   رسم   بی    وفایی                 میان   امت   و   مولا   جدایی !

ضمان  و  بیعت  خود را  شکستند                 ز قدرت  دست  او کامل   ببستند

خلافت  را  ز  دست   او    ستاندند                 شتر  در خانه ای  دیگر نشاندند

ز  دست  او  حکومت   را   گرفتند                 همه   زین   ماجرا  اندر شگفتند

علی کز علم و حکمت هیبتی داشت                خلافت کی به نزدش قیمتی داشت

خلافت  را به  نزدش قیمتی  نیست                 به قدر لنگه کفش کهنه ای نیست

تمام  همّ  و  غمّش  بهر  دین   بود                که  دستورات قرآن کی  چنین بود

سکوتش   بهر  حفظ    دین  اسلام                 که  تا  شاید  بماند  شیعه  را  نام

چنانکه  خاری   اندر چشم  او  بود                و  یا  یک  استخوانی در  گلو  بود

سکوت ازشیرغران بس عجیب است             چرا؟ چون بین یارانش غریب است

بگفــتا    صبر    کردم   بهر     دینم               که  پیغمبر (ص)   بفرمودی  چنینم

                                                                              


نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 23:11 موضوع | لینک ثابت


ایران قبل باستان

نغمه های کهن :

درآن روزها که باربد و نکیسا با نوای پهلوی و ترانه های خسروانی در و دیوار کاخ خسروان را در امواج  لطف و ذوق فرو می گرفتند ، زبان تازی درکام فرمانروایان صحرا از ریگهای تفته ی بیابان نیز خشک تر و بی حاصل تر بود. در سراسر آن بیابانهای فراخ بی پایان اگر نغمه ای طنین می افکند ، سرود جنگ و غارت و نوای راهزنی و مردم کُشی بود. نه پندی و حکمتی بر زبان قوم جاری بود و نه شوری و مهری از لبهاشان می تراوید. شعرشان توصیف پشک شتر بود و خطبه شان تحریض به جنگ . به خلاف ایران که زبان آن سراسر معنی و حکمت بود. اندرزنامه های لطیف و سخنان دلپذیر داشتند. کتابهای دینی و سرودهای آسمانی زمزمه می نمودند. داستانهای شیرین از پادشاهان گذشته در خداینامه ها می سرودند. هر طبقه را زبانی و خطی جداگانه بود. در دربار شاهان زبانهای خوزی و پارسی و دری هر یک جایی و مقامی داشت.  

زبان ایرانی زبان شعر و ادب و زبان ذوق و خرد بود .زبان قومی بود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب به قدرکفایت بهره داشت. با این همه این قوم ، «که به صد زبان سخن می گفتند » وقتی ، با اعراب مسلمان روبرو گشتند « آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟»

زبان تازی پیش از آن ، زبان مردم نیمه وحشی محسوب می شد و لطف و ظرافتی نداشت.

زبان گمشده:

آنچه از تامل در تاریخ بر می آید این است که عربان هم از آغاز حال ، شاید برای آن که ازآسیب زبان ایرانیان درامان بمانند ، و آن را همواره چون حربه ی تیزی دردست مغلوبان خویش نبینند. در صدد بر آمدند زبان ها و لهجه های رایج در ایران را از میان ببرند.

به همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخاستند. وقتی قتیبه بن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود هر کس را که خط خوارزمی مینوشت و از تایخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دَم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت. این واقعه نشان می دهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مثابه ی حربه ای تلقی می کرده اند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب در آویزد و به ستیزه و پیکار برخیزد.

بهانه ی دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد. در واقع از ایرانیان حتا آنها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را           نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند. نوشته اند که « مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن ».

کتاب سوزی :

بدین گونه شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است.

برای عرب که جز کلام خدا هیج سخن را قدر نمیدانست کتابهایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه ی ضلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند؟

در دوره هایی که دانش و هنر به تقریب در انحصار موبدان و بزرگان و دانشمندان بوده است از میان رفتن این دو طبقه ناچار دیگر موجبی برای بقای آثار و کتابهای آنها باقی نمی گذاشته است. مگر نه این بود که در حمله ی تازیان موبدان بیش از هر    طبقه ی دیگر مقام و حیثیت خویش را از دست دادند و تار و مار و کشته و تباه گردیدند ؟ با کشته شدن و پراکنده شدن این طبقه پیداست که دیگر کتابها و علوم آنها نیز که به درد تازیان هم نمیخورد موجبی برای بقا نداشت . نام بسیاری از کتابهای عهد ساسانی در کتابها مانده است که نام و نشانی از آنها باقی نیست .

گفته اند که وقتی سعد بن ابی وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب این کتابها دستوری خواست عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتابها هست سبب راهنمایی است خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نمایان تر است و اگر در آن کتابها جز مایه ی گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتابها را در آب یا آتش افکندند.

گویند چنان کتاب از ایران بردند که شش ماه حمام مصر را با سوزاندن کتابهای ایران گَرم میکردند.

به هر حال از وقتی حکومت ایران به دست تازیان افتاد زبان ایرانی نیز زبون تازیان گشت.

آغاز سکوت :

در این خموشی و تاریکی وحشی و خون آلودی که در این روزگاران نزدیک دو قرن بر تاریخ ایران سایه افکنده است بیهوده است محقق در پی یافتن برگه هایی از شعر فارسی بر آید. زیرا محیط آن زمانه هیچ برای پروردن شاعری پارسی گوی مناسب نبود. آنچه عرب در آن دوره از شعر درک می کرد قصیده هایی بود که عربان در ستایش و نکوهش بزرگان روزگار خویش   می سرودند یا قطعه هایی که به نام رَجَز میگفتند و از شور و حماسه ی جنگی آکنده بود.

در آن روزگاران که قوم ایرانی مغلوب تازیان گشته بود و جز نقش مرگ و شکست و فرار در پیش چشم نداشت تا رَجَز بسراید.

ستایش زن و شراب نیز که ماده ی غزل میتوانست باشد تجاوزی به حرمت و حرم مسلمانان بود و هرگز مورد اغماض تازیان واقع نمی گشت. هر اعتراض و هر شکایتی که در چنان روزگاری به زبان یکی از ایرانیان برمی آمد به شدت خفه می شد. خلفا مکرر شاعران و گویندگانی را که به زبان تازی از مفاخر ایران و از تاریخ گذشته ی نیاکان خویش سخن یاد       می کردند آزار و شکنجه می دادند.

نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 15:28 موضوع | لینک ثابت


ایا میدانید؟

ایا میدانید بى‌خوابى سريعتر از بى‌غذايى موجب مرگ آدمى می‌‌شود
ایا میدانید هر فرد بطور متوسط يک سوم عمر خود را در خواب می‌‌گذراند
ایا میدانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد
ایا میدانید استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید
ایا میدانید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دارد
ایا میدانید گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود
ایا میدانید اکسید کروم در ساخت نوار کاست و فیلم ویدئو استفاده می شود
ایا میدانید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد
ایا میدانید رادیم گرانترین فلز است
ایا میدانید رادار مخفف است و به معنای آشکار سازی و فاصله يابی به کمک امواج رادیویی است
ایا میدانید اب داغ زود تر از اب سرد يخ ميزند
ایا میدانید خنده موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود
ایا میدانید سرعت گريز براى زمين 12 كيلومتر در ثانيه و براى خورشيد 618 كيلومتر بر ثانيه است
ایا میدانید جرم هريك از سياهچاله ها بين 1 ميليون تا 1 بيليون جرم خورشيدي است
ایا میدانید بعد از مهبانگ دماي جهان در حدود 300ميليارد درجه كلوين رو به نزول گذاشت
ایا میدانید مواج راديويي بلند ترين طول موج را دارند كه به حدود 2 كيلو متر ميرسد
ایا میدانید بيشترين درجه حرارت ثبت شده برای انفجار بمب هيدروژني 100,000,000K است
ایا میدانید كمترين درجه حرارت ثبت شده برای نقطه ي جوش هليوم 273- C است
ایا میدانید نور ميتواند دور کره ی زمين (خط استوا) را 7.5 بار در 1 ثانيه طی کند.
ایا میدانید ميشود اب را در يک ليوان کاغذی بجوش اورد. (بدون سوختن ليوان)
ایا میدانید طبق تئوري ريسمان جهان قبل از Big Bang داراي 10 بعد بوده است
ایا میدانید اما طبق تئوري M-theory كه جديدتر و كامل تر است جهان داراي 11 بعد بوده است
ایا میدانید بيشترين سرعت يك جسم در سقوط آزاد 120 مايل در ساعت است ( اصطكاك هوا )
ایا میدانید به طور متوسط از هر 1020 متر مکعب فضا در دنيا تنها 1 متر مکعب حاوی ماده است.
ایا میدانید رومر اولين كسي است كه تلاش كرد سرعت نور را اندازه بگيرد
ایا میدانید پس از رومر تا كنون بيش از 100 نفر حداقل 163 بار سرعت نور را اندازه گرفته اند
ایا میدانید ليزر مخفف light amplification by stimulated emission of radiation می باشد
ایا میدانید ليزر به معنای تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است
ایا میدانید نانولوله‌ها ساختارهاي كربني 100 برابر قويتر از فولاد دارند
ایا میدانید وزن نانولوله‌ها يك ششم وزن فولاد است
ایا میدانید نسبت استحكام به وزن درنانولوله‌ها 600 برابر بيشتر از فولاد است
ایا میدانید نانولوله‌ها ميتوانند عايق، نيمه هادي و يا هادي باشند
ایا میدانید 75 نفر ارکسترا میتوانند قدرت لازم برای روشن کردن 1 لامپ کوچک را بوجود بياورند (با صدا)
ایا میدانید اين در حالی که باید 2 ميليون ادم حرف بزنند تا بتونند يک لامپ 50 واتی رو روشن کنند
ایا میدانید فرمول بالا برابر است با : قدرت مساوی است با شدت * محيط کره
ایا میدانید هنگام رعد و برق اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين به 10 تا 100 ميليون ولت ميرسد
ایا میدانید در عرض يك ده هزارم ثانيه جريانی در حدود 30 هزار امپر از هواي يونيزه ميگذرد
ایا میدانید هنگام رعد و برق اين جريان در ولتاژ 10 ميليون ولت توان گرمايي در حدود 100 ميليارد وات دارد
ایا میدانید چنين تواني حتي در يك ده هزارم ثانيه ميتواند گرمايي در حدود 10 ميليون ژول ايجاد كند
ایا میدانید اين تغيير ناگهاني دما از حدود 300 كلوين به 300 هزار كلوين حجم هوا را 100 برابر ميكند
ایا میدانید هنگام رعد و برق دماي ان را به بيش از 2000 درجه ميرساند
ایا میدانید پودولفسکی که اهل لهستان است قویترین مرد جهان است
ایا میدانید در لامپ يك جريان کم از رشته تنگستن ميگذرد و دماي ان را به بيش از 2000 درجه ميرساند
ایا میدانید دانشمندان زنبورهايي تربيت كرده‌اند كه مي‌توانند در كشف بمب و به انسان كمك كنند
ایا میدانید کودکانی که بیشتر از گیاهان و سبزیجات و مواد خام غذایی می خورند از دیگران با هوش ترند
ایا میدانید شاید جهان 30 میلیارد سال دیگر منقبض شده و از بین برود و یک جهان دیگر بوجود اید
ایا میدانید کلمع عشق از گیاهی به نام عشقه گرفته شده که دور جفت خود می پیچد و بالا می رود
ایا میدانید خميازه از دوره جنيني و 11 هفته اي هم قابل مشاهده است
ایا میدانید منظومه شمسي 6.4 ميليارد سال بيش شكل گرفته است
ایا میدانید مغز خيلي بيش از آنچه كه به نظر مي‌رسد توانايي دارد
ایا میدانید جهان 71 میلیارد سال پیش از حالتی بسیار چگال و داغ سربر آورده است
ایا میدانید 3.6 ‬ميليارد سال قبل نخستين گونه‌هاي حيات تك سلولي در زمين نيز وجود داشته است
ایا میدانید زمين 4.6 ‬ميليارد سال قبل بوجود آمد و آب از 3.8 ‬ميليارد سال قبل در زمين پديدار شد.
ایا میدانید کهکشان راه شیری ، کهکشانی مارپیچی است که شامل حدود 500 میلیارد ستاره است
ایا میدانید قطر هسته یک کهکشان در حدود 100,000 سال نوری است
ایا میدانید هسته خارجی زمین که ترکیبات آن تاکنون یک راز بوده از آهن و منیزیم بوجود آمده است
ایا میدانید حالات صورت انسان در شرايط احساسي مختلف، موروثي است
ایا میدانید دانشمندان يك عنصر فوق سنگين با عدد اتمي 118 یافتند كه كسري از ثانيه پايدار است
ایا میدانید پهنه مغز انسان به مانند کامپیوتر دیجیتال از مبنای باینری استفاده میکند
ایا میدانید بدن انسان براي دويدن و تعقيب شكار ساخته شده است
ایا میدانید گردو با چربی های ناسالم می جنگد
ایا میدانید مصرف بادام انسان را لاغر می کند
ایا میدانید در کوبا عده زيادی از مردم بيش از 100 سال عمر می کنند.
ایا میدانید خواب راحت ، نشانه سلامت است
ایا میدانید درجه حرارت مرکز زمین به 5530 درجه میرسد و تمام مواد موجود در آن گداخته اند
ایا میدانید بدن انسان از 112 عنصر که طبیعت را تشکیل داده اند تشکیل شده است
ایا میدانید انرژي تاريك از 9 ميليارد سال پيش وجود داشته است
ایا میدانید انرژي تاريك نزديك به 70 درصد از انرژي كيهان را به خود اختصاص داده است
ایا میدانید قديمي‌ترين گونه جانوري Triops با قدمت 220 ميليون سال که به آن فسيل زنده میگویند
ایا میدانید ساعت بدون خطايي را ساختند كه در 6 ميليون سال، كمتر از 1 ثانيه خطا مي‌كند.
ایا میدانید دایناسورها حدود 65 میلیون سال قبل از بین رفتند
ایا میدانید دایناسورها فقط در اثر برخورد یک شهاب سنگ از بین رفتند
ایا میدانید ضریب هوشی مردان از زنان بالاتر است
ایا میدانید مورچه ها متخصصان برجسته علم ژنتیک هستند
ایا میدانید قدیمیترین معبد جهان دارای قدمت 70 هزار سال است
ایا ميدانيد وزن 1 قاشق چایخوری از سیاه چاله ها 2 میلیارد تن است بله 2 میلیارد تن
ایا میدانید در وسط روز در هر مترمربع از سطح زمین 6,000,000,000,000,000 ژول انرژی هدر میرود
ایا میدانید این مقدار انرژی فقط در 1 ثانیه هدر میرود پس در چند ساعت چقدر است؟!!
ایا میدانید مساحت زمین 515 میلیون کیلومتر است
ایا میدانید اگر سفینه ی با استفاده از پاد ماده ساخته شود دارای سرعت نور خواهد شد
ایا میدانید دانشمندان به نشانه‌هاي جديد احتمال انتقال حيات از فضا به زمين دست يافته‌اند
ایا میدانید ختنه خطر آلودگی به HIV را کاهش می دهد
ایا میدانید جرم زمین 21 بتوان 10*6.6 تن است
ایا میدانید چگالی زمین نسبت به آب 5.5 میباشد(5.5 برابر از آب سنگین تر است)
ایا میدانید بیشترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی زمین دارا میباشد.
ایا میدانید عمر پیدایش زمین 5 میلیارد سال است
ایا میدانید اندازه قلب هر کس به اندازه مشت اوست
ایا میدانید مغز ما هنگام بیداری از خواب مثل کامپیوتر بوت و برای انجام کارهای سنگین اماده میشود
ایا میدانید جدیدا کشف شده است که داخل مغز ما یک سیستم عامل مافوق تصور وجود دارد
ایا میدانید سرعت گریز سیاه چاله ها بیشتر از سرعت نور است
ایا میدانید برای فرار از نیروی جاذبه زمین به سرعت 40,000 km نیاز است
ایا میدانید برای فرار از جاذبه سیاه چاله ها به سرعت 1 میلیارد و 80 میلیون کیلومتر نیاز است
ایا میدانید گرم کردن بیش از اندازه اطاق باعث الودگی هوای اطاق میشود
ایا میدانید شما مغزتان را کنترل میکنید یا مغزتان شما را ؟ جواب :هر دو
ایا میدانید انسان چگونه راه میرود در حالی که هنگام راه رفتن یا دویدن به ان فکـــــــــر نمی کند؟؟؟؟؟
ایا میدانید انسان بالغ به طور متوسط روزانه 7 تا 13 هزار قدم بر میدارد
ایا میدانید موش صحرایی میتواند به مدت 8 دقیقه زیر اب بماند
ایا میدانید بچه دلفین از مدتی که به دنیا میاید به مدت 1 ماه اصلا نمیخوابد
ایا میدانید از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور ارمش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است
ایا میدانید شواهدی یافت شده است که انسانها 3 هزار سال قبل از م هم از لباس زیر استفاده میکردند
ایا میدانید مانیتوری ساخته شده که به راحتی میتوان ان را تا کرد.جنس این مانیتور از پلاستیک است
ایا میدانید عمر تقریبی کائنات به بیش از 1.4 میلیارد سال میرسد
ایا میدانید سال 1889 م برای اولین بار توت فرنگی به شکل امروزی وارد بازار شد
ایا میدانید بزرگترین تربچه دنیا با وزن 12 کیلو در اریزونا پرورش یافت این تربچه از یک هندوانه بزرگتر است
ایا میدانید بزرگترین کباب 180 متر با 150 کیلو ادویه و 100 ک نمک 1300 ک گوشت وزن 1850 ک داشت
ایا میدانید بزرگترین باتلاق در روسیه با م 46.950 ک م و باتلاق دیگری با 109.000 ک م در برزیل است
ایا میدانید مسن ترین قاضی جهان در 65 سالگی به مقام قضاوت رسید و تا 107 سالگی قاضی بود
ایا میدانید تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به ان آهن حيواني گویند
ایا میدانید تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود
ایا میدانید تارش قدرتي دارد كه يك زنبور كه سرعت 32 ك م دارد و حجمش چندتای عنكبوت است نگه دارد
ایا میدانید در جهان بيش از 30 هزار نوع عنکبوت وجود دارد
ایا میدانید جثه عنكبوت هاي ماده از نرها بزرگتر است
ایا میدانید مورچه های دیگر هم میتوانند مسیر لانه را به دیگر مورچه ها نشان دهند
ایا میدانید از بین 2800 نوع مارهای امروزی، تنها 300 نوع آنها سمی یا خطرناک اند
ایا میدانید مار ناشنوا ست و محيط اطراف خود را با ارتعاشاتي که از زمين دريافت ميکند احساس ميکند.
ایا میدانید خرچنگهاي ماده پس از جفتگيري، زوج خود را ميکشند و ميخورند.
ایا میدانید حافظه ي ماهي قرمز فقط 3 ثانيه است
ایا میدانید کلاغ و دراکوب و عقاب باهوش ترین پرندگان هستند
ایا میدانید علت چشمک زدن ستارها جو زمین است نه خود ستاره
ایا میدانید دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر است
ایا میدانید تمام زير دريايي را با الهام از كوسه مي سازند
ایا میدانید دستگاه تنفس کروکودیل به گونه ای که میتوانند 1 ساعت بدون تنفس در زیر آب بمانند
ایا میدانید گنجشک 3500 پر در بدنش دارد که میتواند درسرد ترین روز حرارت بدنش را به 41 برسانند
ایا میدانید درازترین حیوان جهان کرم بند کفشی است که طولش به 57 متر میرسد
ایا میدانید مورچه بولداگ سیاه در استرالیا با یک گاز میتواند انسانی را از پا دراورد
آيا ميدانيد كه كوسه ها در طبيعت تنها از دلفين ها به صورت طبيعي مي ترسند
ایا میدانید كوسه ها فاصله هاي دورتر از 5 متر را مطلقا نمي بينند
ایا میدانید امواج گاما داراي كوتاهترين طول موجند طول موج اين امواج 1 ميليون ميليونيم متر است
ایا میدانید بيشتر ستارگان داغتر از خورشيد بين 10 تا 100 برابر خورشيد جرم دارند
ایا میدانید پلاسما حالتي از ماده است كه ماده در دماي 20,000 كلوين قرار دارد
ایا میدانید كوسه میتواند تا فاصله 50 كيلومتري را حس كند
ایا میدانید وال که بزرگترین جانور روی زمین است از کوچکترین موجودات تغذیه می کند.
مشخصات بزرگترین بالن شناخته شده چنین است:
طول:33 متر
وزن:150 تن
وزن کلیه ها:1 تن
وزن زبان:2 تن
طول روده ها:250 متر
اندازه جريان و ولتاژ مجاز برای عبور از بدن ما چقدر است؟
براي جريان متناوب 15mA و براي جريان dc 60mA - ولتاژ متناوب 65v و ولتاژ dc 45v است

ایا میدانید سریعترین و پیچیده ترین و کوچکترین و ... سوپر ابر رایانه گیتی مغز ماست که کارهایی مثل پردازش صوت و تصویر که نمونه مشابه ان غیر قابل ساخت است را انجام میدهد پس به علم و قدرت خداوند ای غافلان ایــــمان بیاورید

ایا میدانید جنین هم توانایی تشخیص صداها را دارد و به همین علت نوزاد با صدای مادر که از قبل در ذهن او بوده به خواب میرود

ایا میدانید خردسال ترین بیمار پیوند قلب((الیو نا میر))نوزاد دختری که از لحظه تولدش فقط 1ساعت و 40 دقیقه گذشته بود در کالیفرنیا تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفت اما بعد از یک ماه به دلیل عوارض ناشی از دفع عضو پیوندی در گذشت

ایا میدانید علم کجاست که بشر ان را کشف میکند مثلا در مغزتان است یا جای دیگر و چرا علم به صورت کم کم پیشرفت میکند و چرا یک جهش خیلی بزرگ در پیشرفت علم رخ نمیدهد یا همکنون به علم 50 سال دیگر دست نمیابد

ایا میدانید انرژی که در اتم ذخيره شده بسيار عظيم است .اگر انرژی 1 کيلو اورانيوم را کامل آزاد سازند 1 گرم ماده ناپديد و بقيه به 25 ميليون KW/h انرژی تبديل که اگر اين انرژی را از سوزاندان زغال سنگ به دست بياورند بايد 2 هزار و 500 تن زغال سنگ را کامل بسوزانند

ایا میدانید پروانه هنگام نشستن روی گل بالهای خود را بصورت عمودی نگه میدارند تا کمتر توجه پرندگان حشره خوار را جلب کنند

ایا میدانید شتر مرغ ازسریعترین حیوانات است طول هر قدم این حیوان به 5 متر و سرعتش به 70 کیلومتر نیز میرسد

راز خلقت موريانه ( ساختمان لانه )
طبقه 2: خوابگاه تابستاني کارگران.
طبقه 3: اطاق نهار خوري تابستاني.
طبقه 4: انبار آذوقه.
طبقه 5: سرباز خانه.
طبقه 6: مقر تابستاني ملکه.
طبقه 7: انبار تره بار.
طبقه 8: آغل شته اسیر شده برای شیر دادن
طبقه 9: اطاق بچه ها.
طبقه 10: اطاق بازي.
طبقه 11: بيمارستان و تأسيسات پزشکي.
طبقه 12: خوابگاه زمستاني کارگران و گورستان.
طبقه 13: مقر زمستاني ملکه.

ایا میدانید قران دارای 114 سوره است

ایا میدانید قران دارای 30 جزء است

ایا میدانید قران دارای 120 حزب است

ایا میدانید قران دارای 6,236 ایه (نشانه) است

ایا میدانید قران دارای 77,701 کلمه است

ایا میدانید قران دارای 323,671 حرف است

ایا میدانید قران دارای 93,243 فتحه است

ایا میدانید قران دارای 39,586 کسره است

ایا میدانید قران دارای 4,808 ضمه است

ایا میدانید قران دارای 19,253 تشدید است

ایا میدانید قران دارای 3,272 همزه است

ایا میدانید قران دارای 1,771 مد است

ایا میدانید قران دارای 1,015,030 نقطه است

ایا میدانید قران دارای 5,098 وقف است

ایا میدانید قران در 23 سال بر پیامبر نازل شد

ایا میدانید پیامبر دو معراج داشتند یکی از مکه به بیت المقدس بود

ایا میدانید دیگری از بیت المقدس به اسمانها که بهشت برین و عرش الهی را که روی اب بود را دیدند


نظر دهید


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 18:25 موضوع | لینک ثابت


فال اشکال هندسی

مربع، مستطيل، مثلث، دايره و منحنى 

 سپس خيلى سريع و بدون اينكه زياد به مغزتان فشار بياوريد شكلى را انتخاب كنيد كه

بيشتر از همه مى پسنديد. در حقيقت يك تست روانشناسى پيش روى شما قرار دارد

 كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور

آدمى هستيد و در چه مشاغلی احتمال موفقیتتان بیشتر است! 

مربع

افرادى كه شكل مربع را انتخاب مى كنند كسانى هستند كه در يك محيط پايدار

 بيشترين احساس آرامش را دارند و مسير كارهايشان كاملاً واضح است.

 چنين اشخاصى محافظه كارند و دوست دارند همه چيز مرتب و منظم باشد.

 وظيفه شناس هستند و اگر كارى را به آنها محول كنيد آنقدر روى آن وقت مى گذارند

تا تمام شود، حتى اگر كارى تكرارى و طاقت فرسا باشد و مجبور

 شدند به تنهايى آن را انجام دهند. 

مستطيل

اصولگرايى مشخصه بارز اين افراد است. آنها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند

 ولى آن را بيشتر از طريق سازماندهى هاى دقيق اجرا مى كنند.

 اين امر سبب مىشود كه راههاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات

 را بررسى كنند. اگر وظيفه اى را به اين اشخاص محول كنيد ابتدا آن را به خوبى

 سازماندهى مى كنند تا اطمینان یابند که به طور اصولی اجرا خواهد شد.  

مثلث

اشخاصى كه شكل مثلث را انتخاب مى كنند هدف گرا هستند.

 آنها از برنامه ريزى قبل از انجام كارها لذت مى برند و به طرح موضوعات

 و برنامه هاى بزرگ و بلند مدت تمايل نشان مى دهند، اما ممكن است جزئيات

 را فراموش كنند. اگر كارى را بر عهده آنها بگذاريد هدفى را براى آن تعيين

 و سپس با برنامه ريزى کار را آغاز می کنند. 

دايره

چنين افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هيچ لحن خشنى ندارند

و امور را به وسيله صحبت كردن درباره آنها تحت كنترل خود در مى آورند. ارتباطات اولين

 اولويت آنها در زندگى است. مطمئن باشيد كه اگر وظيفه اى به آنها محول شود

 آنقدر درباره آن صحبت مى كنند تا هماهنگى لازم ايجاد شود. 

منحنى

خلاقيت در اين قبيل افراد موج میزند و اغلب اوقات كارهاى جديد و متفاوت

 را ارائه مى دهند. نظم و ترتيب برايشان كسالت آور است

 و اگر تكليف را براى آنها در نظر بگيريد

 ايده هاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع می کنند.

نکته

به طور كلى افرادى كه سه شكل اول يعنى مربع، مستطيل و مثلث را انتخاب

 مى كنند در جهت مسير ويژه در حركت هستند و كارها را به طور منطقى

 و اصولى انجام مى دهند ولى ممكن است خلاقيت كمى داشته باشند.


اما گزينش دايره و منحنى نشان دهنده خلاقيت و برون گرايى است.

چنين افرادى به موقعيت هاى جديد و سایر افراد دسترسی پیدا می کنند

 اما چندان اصول گرا و قابل اعتماد نیستند.  

كاربرد تست

اين تست براى ارزيابى افراد نسبت به موقعيت شغلى شان كاربرد دارد

و يا به منظور پى بردن به اين نكته كه اشخاص مختلف تا چه حد مى تواند با هم

 كار كنند. اگر شما بشدت علاقه منديد كه يك كار خاص و اصولى را انجام دهيد ،

 يك فرد مربع دوست ميتواند همكار خوبى برايتان باشد.

 همچنين اينگونه افراد براى كار در دواير حسابرسى هم كاملاً مناسبند.

 اگر كارها نياز به سازماندهى گروهى داشته باشد مثلث دوستان در پيشبرد فعاليت ها

موفق خواهند بود. اين افراد مى توانند مجرى خوبى باشند چون اهداف را مشخص

 و اطمينان مى يابند كه دستيابى به آنها ممكن است. براى هر نوع

ارتباطات حضورى افرادى كه دايره را انتخاب مى كنند، بهترين هستند.

آنها مى توانند يك كارمند خوب، مسؤول پذيرش يا فردى باشند كه به مشتريان خود

خدمات مناسبى را ارائه مى دهند. بالاخره افرادى كه شكل مورد علاقه شان

 منحنى است هميشه ايده هاى تازه دارند و به طور مثال

 براى كار در شركت هاى تبليغاتى مناسبند .

نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 14:0 موضوع | لینک ثابت


سوالات علوم

هر چه مساحت سطحی که نیرو به آن وارد می شود کوچک تر و کم تر باشد ، میزان فشار وارد بر سطح ........... است.

2. یک نیوتون بر سانتی متر مربع برابر با 1000 ......... است.

3. فشار هر جسم جامد بر سطح زیرین آن در اثر نیروی ......... است.

4. فشار آب در یک ظرف به مقدار کلی آب در آن ظرف و .......... بستگی دارد.

5. در دستگاه ترمز اتومبیل از خاصیت ........... مایعات استفاده می شود.

6. اگر مقدار گاز درون یک ظرف را کم کنیم ، فشار گاز درون این ظرف ........ خواهد شد.

7. اگر دمای گاز ی که در یک ظرف در بسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن ......... می شود.

8. فشار مایعات در اثر نیروی .......... آن بوجود می آید.

9. در یک لوله ی محتوای مایع هر چه ......... مایع بیشتر باشد فشار زیر سطح زیر مایع بیشتر است.

10. از نظر فیزیکی ، فشار در واقع مقدا نیرویی است که بر واحد ........ وارد می شود.

جملات غلط را با (غ) و جملات صحیح را با ( ص) مشخص کنید:

1.فشار وارد بر یک سطح با نیروی وارد بر آن سطح ، نسبت عکس دارد.(      )

2. فشار آب درون یک ظرف به سطح قاعده ی آن ظرف بستگی دارد. (      )

3. نیروی گرانشی سبب می شود که هوا بر همه ی اجسام روی زمین فشار واردآورد. (      )

4. با افزایش مقدار گاز در یک ظرف در بسته ، گاز درون ان ظرف کاهش می یابد. (     )

5. فشار مایعات به ارتفاع آن بستگی دارد. (        )

6. مایعات فشار را به طور یکسان در همه جهات منتقل می کنند. (     )

7. مر چاق با پاهای بزرگ فشار بیشتری  بر زمین وارد می کند تا مرد چاق با پاهای کوجک (    )

8. فشار در واقع مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود. (     )

9. هر چه نیرو بر سطح وسیع تری پخش شود فشار بیشتری است. (        )

10. فشار هوا بر روی تمام سطح زمین از همه جهت وارد می شود. (       )

11.هر چه به عمق آب می رویم ، فشار آب بیشتر می شود. (       )

12.هر چه مقدارد نیرو بیشتر شود ، میزان برندگی آن بیشتر می شود. (           )

گزینه صحیح را انتخاب نمائید و با علامت ضربدر مشخص نمائید

۱. مقدار فشار آب به کدام عوامل زیر بستگی دارد؟

الف) شکل ظرف           ب) ارتفاع مایع             ج) سطح قاعده               د) جرم آب

2. در کدام یک از حالت های زیر فشار بر سطح زمین بیشتر است؟

الف) وقتی که روی یک پا بایستید             ب) وقتی که روی دو پا بایستید

ج) وقتی بر روی زمین بنشینید                  د) وقتی که بر روی زمین دراز بکشید

3. وارد کردن فشار در همه جهات و به طور یکسان از ویژگی های کدام حالت ماده است؟

الف) جامد                ب) مایع               ج) گاز                د) هر سه حالت

4. علت فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین کدام یک از موارد زیر است؟

الف) نیروی گرانشی زمین                   ب) وزن اجسام                

 ج) انرژی جنبشی                              د) انرژی پتانسیل

4.در ......... از خاصیت انتقال فشار مایعات در همه جهات به طور یکسان استفاده می شود؟

الف) ترمز اتومبیل       ب) جکهای روغنی      ج) نوشیدن آب با نی   د) الف و ب صحیح است

5. کدام یک واحد اندازه گیری فشار است؟

الف) نیو تن                 ب) وات                     ج) پاسکال                 د) ژول

6. مقدار فشار آب در یک ظرف به چه چیز بستگی دارد؟

الف) مشکل ظرف        ب) ارتفاع مایع               ج) سطح قاعده         د) هیچکدام

7. هنگامی که با نی ، نوشیدنی می خوریم چه عاملی باعث بالا آمدن مایع از نی می شود؟

الف) فشار آب         ب) فشار هوا          ج) فشار آب و هوا              د) هیچکدام

8. اگر سطح قاعده ی یک مخزن آب 2 برابر شود و ارتفاع آب ثابت بماند ، فشار وارد بر سطح چه تغییری می کند؟

الف) نصف می شود        ب) دو برابر می شود       ج) تغییر نمی کند         د) 4 برابر می شود

10.فشار هوا از کدام جهت بر روی اجسامی که روی سطح زمین قرار دارند وارد می شود؟

الف) از بالا                    ب) از پایین                ج) از همه جهات          د) از سطوح باز

 

به این پرسشها پاسخ دهید

1.چرا اگر یک بادکنک پر از هوا را مدتی زیر نور آفتاب قرار دهیم می ترکد؟

2. علت وارد آمدن فشار هوا بر همه ی اجسام روی زمین چیست؟

3. الف) در دستگاه ترمز اتومبیل ، از کدام خاصیت مایعات ( روغن ترمز ) استفاده می شود؟

ب) این خاصیت چگونه باعث ترمز یک اتومبیل می شود؟

4. در بعضی از ساختمان های بلند مخزن آبی را روی پشت بام تعبیه می کنند تا آب درآن وارد شود و بعد به طبقات دیگر ساختمان برسد . آیا می توانید علت این کار را توضیح دهید؟

5. در داخل بادکنک مقداری هوا (گاز ) وجود دارد. اگر مقدار هوای داخل این بادکنک را دو برابر کنیم فشار گاز بادکنک چه تغییری می کند؟ چرا؟

6.چرا میخ از سر تیزش در چوب فرو می رود اما از سر پهنش فرو نمی رود؟

7. طرز کار دستگاه ترمز اتومبیل را با استفاده از خاصیت انتقال فشار مایعات توضیح دهید.

8. فشار در یک ظرف دربسته به چه عواملی بستگی دارد؟

9.وقتی با یک نی آشامیدنی می نوشیم چه عامل باعث فرستادن نوشابه به داخل دهان ما می شود؟

 

10.گر دمای گازی که در یک ظرف در بسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن چه تغییری می کند؟ چرا؟

11.چرا از فشار مایعات در دستگاه ترمز اتومبیل ها بهره گرفته می شود؟

12.در داخل بادکنک مقداری هوا (گاز ) وجود دارد اگر مقدار هوای داخل این بادکنک را دو برابر کنیم فشار گاز درون بادکنک چه تغییری می کند؟ چرا؟

مسئله

1.اگر گلدانی 200 نیوتن وزن داشته باشد و سطح تماس آن با زمین 40 سانتی متر مربع باشد فشار گلدان بر زمین چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

2. محمد 400 نیوتن وزن دارد . او روی یک پای خود ایستاده است . اگر مساحت کف پای او 200 سانتی متر مربع باشد ، در این حالت فشاری که به سطح زمین وارد می کند چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

3.وزن یک جسم 2000 نیوتن و مساحت قاعده آن 2 متر مربع می باشد مقدار فشاری که ایجاد می کند را محاسبه کنید.

4. آیدا با کف دست خود به دیوار نیرویی برابر 200 نیوتن وارد می کند اگر مساحت کف دست او 100 سانتی متر مربع باشد مقدار فشار وارده بر دیوار چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

شخصی به جرم 60 کیلو گرم ، بر زمینی به مساحت 800 سانتی متر مربع ، چند نیوتون بر سانتی متر مربع و چند پاسکال فشار وارد می آورد؟     

5. در شروع فصل تابستان مینا برای پاک کردن پنکه سقفی بر روی چهارپایه ای می ایستد. اگر وزن او 600 نیوتن و مساحت پاهایش cm 2  50 باشد ، محاسبه کنید چه فشاری بر چهار پایه وارد می کند؟

6. یک منبع آب به وزن 5000 نیوتون که سطح قاعده ی آن 1000 سانتی متر مربع می باشد ، روی زمین قرار گرفته است. فشار وارد از طرف این منبع چند نیوتون بر سانتی متر مربع است؟ چند پاسکال است؟

نظر دهید.


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 21:51 موضوع | لینک ثابت


کاریکاتور روز رسانه های عربی


امروز به دو کاریکاتور از روزنامه الرایه قطر اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به خبر مطرح شده در رسانه ها درباره صادرات 50 هزار دستگاه خودروی مستعمل از سوی رژیم اسرائیل به عراق توجه شده است و شهروند عربی ناخودآگاه با خواندن این خبر به خود گفته است: خودروهای بمب گذاری شده! در واقع طراح کاریکاتور به نقش پشت پرده و مخرب رژیم صهیونیستی در عراق اشاره کرده است.

ر کاریکاتور دوم روزنامه الرایه به مسئله مذاکرات مستقیم سازش توجه شده است. بر این اساس، طرف اسرائیلی در حال ساخت شهرکهای جدید با سیمان "صلح" است!

روزنامه القدس العربی امروز نگاهی طنز به اوضاع فعلی خاورمیانه به ویژه در عراق، افغانستان و پاکستان داشته است. بر این اساس، یک شهروند ساکن کشورهای خاورمیانه روزنامه ای را در دست گرفته که بر روی آن تیتر "کشیش آمریکایی طرح آتش زدن قرآن را لغو کرد" . وی با خوش خیالی از این مسئله ابراز رضایت کرده در حالی که کاملا در آتش جنگ های خاورمیانه سوخته است.


امروز به دو کاریکاتور از خبرگزاری فلسطین الیوم اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به اظهارات اخیر اوباما اشاره شده است که گفته بود: "آمریکا با اسلام نمی جنگد بلکه جنگ ما با القاعده است". اما در تصویر یک بمب آمریکایی در حال برخورد مستقیم با یک خانواده مسلمان است.

در کاریکاتور دوم به شرط نتانیاهو در مذاکرات مستقیم سازش توجه شده است که اخیرا اعلام کرده بود: طرف فلسطینی باید یهودی بودن اسرائیل را به رسمیت بشناسد. البته این مسئله باعث حیرت طرف فلسطینی شده که با امید و آرزوی فراوان بر سر میز مذاکرات مستقیم حاضر شده است.


روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به بهره برداری واشنگتن از واقعه 11 سپتامبر توجه داشه است که همچنان با گذشت 9 سال از آن و جنگ های افغانستان و عراق ادامه دارد. 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 18:34 موضوع | لینک ثابت


کار های مختلف با دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظر دهید


 

نوشته شده توسط علی-مهدی-مصطفی در جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 18:23 موضوع | لینک ثابت